Thirrje për agrobizneset!

0
71
Nga Komuna e Prishtinës
Në kuadër të projektit për “Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës Ekonomik Rural” (SIRED), që bashkëfinancohet nga Komuna e Prishtinës dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC), e kemi hapur thirrjen për mbështetjen e zinxhirëve të përzgjedhur të vlerës sipas qasjes së zhvillimit të sistemit të tregut.
Ftojmë agrobizneset që operojnë në Prishtinë dhe janë të interesuar për të përfituar nga ky projekt, që të aplikojnë deri më datën 15.11.2021, ora 16:00.
Detajet rreth kritereve për mbështetje dhe mënyrës së aplikimit, i gjeni në vegëzen e mëposhtme:
Ju inkurajojmë të aplikoni!