“NJË DHURATË ME DASHURI” për familjet në nevojë në Kosovë, ndihmo edhe ti

OJQ “Nëna dhe fëmijë të lumtur” që ndihmon familjet në nevojë në Kosovë edhe sivjet po fillon me kampanjën festive! Ky është Edicioni i 4-të i “NJË DHURATË ME DASHURI”.

“Është festë, andaj ejani të solidarizohemi së bashku!

Kampanja ka për qëllim të grumbullojë dhurata për festat e fundvitit për fëmijët e familjeve në nevojë.

Ju lusim që edhe kësaj here t’i përgjigjeni kërkesës sonë që të mbledhim sa më shumë 🎁
Dhuratat le të përmbajnë gjëra ushqimore – të ëmbla e të njelmta; fletore për ngjyrosje, libër e lodër, te gjitha këto sipas mundësisë.

*Në dhurata të jenë të shënuara mosha dhe gjinia e fëmiut.

Ju lutemi, MOS të ketë veshmbathje në dhurata.

Dhuratat i pranojmë cdo ditë pune prej 10:00 deri 18:00.
Kontakti: +383.49.272.891

Dhuratat do i grumbullojmë deri me datën 28 Dhjetor.

Shume dashuri për ju❤

#njedhuratemedashuri❤

English:

This year, too, we are starting with the festive campaign! This is the 4th Edition ❤

“A GIFT WITH LOVE”

It’s a holiday, so come on in solidarity!
The campaign aims to collect end-of-year holiday gifts for children in need.

We ask you to respond once again to our request to collect as much 🎁
Gifts should contain food – sweet and salty; coloring books, books and toys, all available.

* Gifts should indicate the age and gender of the child.

Please DO NOT have clothing on gifts.

Gifts are accepted every business day from 10:00 to 18:00.
Contact: +383.49.272.891

Gifts will be collected by December 28th.

Much love to you❤” , thuhet në njoftimin e tyre.

Ato mund t’i dërgoni në lokacionin e OJQ ” Nëna dhe fëmijë të lumtur”. Presin njerëzit vullnetmirë si dhe kompani të ndryshme që t’i përkrahin në këtë kampanjë duke e ditur që numri i familjeve të regjistruara në organizatë ka arritur rreth 700. / oxygenpress.info