Blerondi ka nevojë pë ndihmë

Blerond Maraj nga Peja është diagnostifikuar me Tumor ne hunde, probleme me zemer dhe epilepsi.
Blerondit i nevojitet trajtim jashtë vendit.

Duke pasur parasysh se kjo është e kushtueshme, ai ka nevoje për ndihmen tuaj.
Më poshtë e keni numrin e xhirollogarisë ku mund ta ndihmini me aq sa keni mundësi:

Emri: Blerond Astrit Maraj
Xhirollogaria: 1920991516021178
IBAN: XK051920991516021178S
WIFT code: NCBAXKPR
Emri i bankes: Banka Kombetare Tregtare