Nesër mbledhja e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, për të caktuar seancën e radhës

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës

1. Kërkesa e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës për Seancë të Jashtëzakonshme.

2. Ndërmarrja e veprimeve sipas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, rasti nr.KO54/20, nr. Ref.651/20/rl, datë 6 prill 2020, pika 324.

3. Të ndryshme.

Vendi: C301
Koha: 11:00

*njoftim nga Kuvendi

Ju njoftojmë se për shkak të situatës pandemike dhe masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, nuk do të ketë prezencë të mediave në mbledhjen e nesërme të Kryesisë së Kuvendit (shih rendin e ditës në kalendar, në uebfaqe).

Pas mbledhjes, mediat dhe publiku do të njihen me vendimet e Kryesisë, nëpërmjet komunikatës.

Kërkojmë mirëkuptimin tuaj!​