Mundësi trajnimi profesional ONLINE per mësues të të gjitha lëndëve

Sistemi arsimor finlandez është i njohur për suksesin e tij dhe mritorë për një pjesë të madhe të këtij suksesi janë mësuesit e arsimuar. Universiteti i Helsinkit, Fakulteti i Shkencave Arsimore është mjaft i vlerësuar, si në Finlandë ashtu edhe ndërkombëtarisht, për shkak të arsimimit të lartë të mësuesve.

HY + tani po ofron mundësinë që mësuesit nga e gjithë bota të marrin pjesë në trajnime ONLINE e profesionale si dhe me cilësi të lartë.

Për më shumë informata, klikoni në linkun e mëposhtëm.

#TeamFinland #ExportEducation #FinnishEducation University of Helsinki

New Finnish Online Programmes for Teacher Training