Mësoni se çfarë ndodh nëse nuk pini ujë sa duhet

Në revistën profesionale Medicine & Science in Sports & Exercise, hulumtimi i trurit  lidh dehidratim me zvogëlimin e aftësive njohëse.

Dehidrimi në shkallë më të lartë është vërejtur në drejtim të zgjidhjes së problemeve që kërkojnë vëmendje, vendimmarrje, koordinim motorik dhe të ashtuquajturin funksion ekzekutiv.

Shkencëtarët amerikanë kanë përdorur të dhëna të grumbulluara nga 413 sportistë që humbën 2% të peshës trupore për shkak të dehidrimit. Pasojat e dehidrimit ishin më të theksuara në temperatura të larta.