Mësoni për cilësinë e ujit për pije në Kosovë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike informon qytetarët se monitoron dhe vlerëson kualitetin e ujit për pije në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Bazuar në rezultatet e monitorimit të rregullt të Institutit Kombëtar të ujit për pije të dhënat laboratorike për parametrat bakteriologjik dhe kimik rezultojnë mbrenda standardeve të parapara me rregulloret për cilësinë e ujit për pije, UA 16/2012 dhe Direktivës së BE 98/83/EC.

Në Bulqizë ka shkuar në 113 numri i të prekurve nga helmimi që dyshohet të jetë shkaktuar nga uji i pijshëm.

Jemi në kontakt me kolegët e Institutit të Shëndetit Publik në Tiranë.