Çka janë kontraceptivët?

Më 26 shtator organizohet Dita Botërore e Kontracepsionit, e lançuar qysh në vitin 2007, si një fushatë mbarë botërore për një botë ku çdo shtatzëni të jetë e dëshiruar.

Misioni i saj është të përmirësojë ndërgjegjësimin mbi kontracepsionin, për të  mundësuar që çdokush të bëjë zgjedhje të informuara lidhur me shëndetin seksual e riprodhues, për të pakësuar numrin e rritur të shtatzënive të paplanifikuara dhe aborteve.

Promovimi i planifikimit familjar për të siguruar përdorimin e metodave të preferuara kontraceptive për gratë dhe çiftet është thelbësor për të siguruar mirëqenien dhe pavarësinë e grave, duke mbështetur shëndetin dhe zhvillimin e komuniteteve.

Planifikimi familjar lejon çiftet të kenë numrin e dëshiruar të fëmijëve dhe të përcaktojnë distancën midis shtatzënive, duke përdorur metoda kontraceptive.

Gjithashtu planifikimi familjar me metoda kontraceptive  parandalon shtatzënitë merreziqe shëndetësore,  redukton vdekshmërinë foshnjore, parandalon HIV/AIDS, ndihmon në fuqizimin e njerëzve dhe rritjen e arsimimit, redukton shtatzënitë tek adoleshentët, ngadalëson rritjen e popullsisë

Në Shqipëri shërbimet e planifikimit familjar kanë filluar me liberalizimin e abortit në prill 1991 dhe aktualisht, në sistemin shëndetësor publik, janë të shpërndara në të tre nivelet e   kujdesit shëndetësor.