“Pasojat e mosedukimit!”

0
297

Nga Liridon Lipaj

1. Shëndeti i dobët
Shëndeti dhe higjiena e dobët është një çështje serioze në shoqëritë ku nuk kanë arsim.
2. Mungesa e ngritjes së zërit!
Njerëzit që janë të pa shkolluar nuk kanë aftësi ose besim për të folur për vetën e tyre.
3. Kurthi i Varfërisë
Paaftësia për t’i shpëtuar varfërisë për shkak të mungesës së burimeve.
4. Papunësia
Kudo në botë, vendet e punës u jepen njerëzve më të kualifikuar.
5. Shfrytëzimi
Njerëzit që nuk janë të arsimuar duhet të bëjnë lloje të tmerrshme pune vetëm për të mbijetuar.
6. Pabarazia gjinore
Pabarazia gjinore mund të jetë një pengesë masive për arsimimin e grave.
7. Ngecje në rritjen ekonomike
Vendet që kanë një popullsi më të arsimuar do të kenë rritje ekonomike më të qëndrueshme për një periudhë afatgjate sesa ato me një popullsi më pak të arsimuar.
8. Pamundësia për të marrë vendime të menqura politike
Nëse shumë njerëz në një shoqëri nuk kanë aftësinë për të menduar në mënyrë kritike për sfidat e mëdha të së ardhmes, ne nuk mund të marrim vendime të zgjuara politike.
9. Është më e vështirë të rritësh fëmijë
Nëse vetë ju mungon arsimimi, rritja e fëmijëve bëhet më e vështirë.
10. Puna juaj do të zhduket për shkak të automatizimit
Automatizimi po vjen. Ne kemi parë tashmë shumë miliona punë po zhduken gjatë dekadave të fundit për shkak të futjes së robotëve.