Shkolla e parë eksperimentale në Kosovë “Gjergj Fishta”

Shkolla fillore “Gjergj Fishta” e quajtur Branislav Nusic është shkolla e parë eksperimentale e bazuar në kabinete e mjete praktike të mësimit.

Shkolla është ndërtuar viteve të 60′.

E veçanta e shkollës ka qenë se nuk ka pasur klasë klasike por varësisht prej lëndës, mësimi është mbajtur në kabinete të lëndëve.Shkolla ka qenë e pajisur me kuzhinë për përgaditjen e ushqimit, nxënësit e kanë dashur shumë Hatixhën e cila ka përgaditur ushqimin për nxënës.


Afërsia e parkut te Taukbashqja ka mundësuar zhvillimin e mësimit në natyrë.
Koncepti i shkolles ka qenë shumë i avancuar për kohen.


Etiketoni/tag të gjithë shokët që duhet ta shohin këtë.