Sfidë femërore – Rita Filipi

O botë e deformuar
Që ke lindur
Nga një mitër e përdhunuar
Dhe një penis qorr,
Që bie erë
Egoizëm mashkulli
Dhe dobësi femre.
Unë do të të sfidoj,
Me zhvirgjërinë time të shenjtë
Dhe pabesinë e seksit femëror.

Nga “Shija e instinktit”, 1998