Qytetarët në Shkup vendosin para komunës këpucët e familjarëve që kanë ikur nga vendi

Qytetarët në Shkup kanë lënë para komunës këpucët e familjarëve të tyre që janë detyruar të emigrojnë nga politikat e këqija shtetërore.

Sikur kjo të bëhej në Kosovë, çfarë do të ndodhte?