Prindërit vendosin të mos paguajnë çerdhet për muajin shkurt

Këshilli i Prindërve të fëmijëve në tetë institucionet parashkollore në Prishtinë ka marrë vendim që të mos bëj pagesën për çerdhe për muajin shkurt.

Të revoltuar me vendimin e Komunës së Prishtinës se pagesa duhet të bëhet, prindërit në një letër që i kanë dërguar drejtorit të arsimit, Jonuz Salihaj thonë se gjatë 3 javëve që zgjati greva ata u detyruan të paguajnë kopshte private ose alternativa tjera.

Prindërit thonë se në kohën e pushimeve verore, që është 1 muaj nuk paguajnë çerdhen dhe njëjtë do të duhej vepruar për muajin e humbur, përcjell buletiniekonomik.

“Arsyetimi që pagat e punëtorëve të çerdheve realizohen përmes pagesave tona nuk qëndron dhe është totalisht i pa vërtetë, meqenëse pagesa është participim me bazë në kontrata për shërbimet e ofruara. Si rrjedhojë e kësaj, pagesa e muajit shkurt 2019 nuk do të bëhet nga asnjë prind i institucioneve parashkollore”, thuhet në letrën e Këshillit të Prindërve.