Përfitimet psikologjike prej të mësuarit të një gjuhe të dytë

Mësimi i shumë gjuhëvë, përveç se pasuron njohuritë e njeriut, është është edhe mundësi praktikë për komunikimin e tij jashtë vendit ku jeton, ndërkohë që njohja e së paku një gjuhe të huaj, është bërë gati një domosdoshmëri.

Këto përfitime kalojnë përtej zotësisë për të porositur një kafe në bar apo të pyeturit se ku ndodhet stacioni i trenit.

10 avantazhet psikologjike të njohjes së një gjuhe të dytë:

Fuqizon rritjen cerebrale– Gjatë të mësuarit të gjuhëve, qendrat e gjuhës në tru zhvillohen. Sa më shumë të mësojmë një gjuhë të re, aq më shumë këto zona vitale të trurit zhvillohen.

Vonon shpërthimin e Demencës – Bilinguizmi vonon sëmundjen e Alzheimer në 5 vjet më vonë në personat që kanë një predispozitë. Është e çuditshme, por studimet gjithmonë e më shumë insistojnë në këto rezultate. Ajo që është dhe më surprizuese është fakti se një gjuhë e dytë rezulton të ketë një efekt më të fuqishëm se çfarëdolloj mjekimi.

Bën që tingujt t’i perceptojmë më lehtë– të mësuarit e një gjuhe rrit shumë aftësinë e të dëgjuarit, ndërkohë që trurit i duhet të punojë më shumë për të dalluar tinguj të ndryshëm që vijnë nga gjuhë të ndryshme.

Të bën më të ndjeshëm ndaj gjuhëve të ndryshme –Fëmijët që rriten në familje bilinguale mund të dallojnë ndryshimin mes gjuhëve që nuk i kanë dëgjuar kurrë më parë.

Fuqizon kujtesën– Fëmijët e rritur në një ambient bilingual kanë një memorie shumë më të zhvilluar në krahasim më ata që dëgjojnë vetëm një gjuhë. Kjo do të thotë që të mësuarit sa më herët të një gjuhe të dytë, rrit aftësitë në përllogaritjet mendore, në të lexuar dhe aftësi të tjera në jetë.

Përmirëson aftësinë e multi-tasking (kryerjen e disa detyrave në të njëjtën kohë). Personat bilingual mund të kalojnë nga një detyrë në tjetrën me më shumë shpejtësi. Ata tregojnë një fleksibilitet më të rritur konjiktiv dhe adaptohen shumë më lehtë me rrethanat e papritura.

Fuqizon aftësitë e vëmendjes– Personat bilingualë kanë një kontroll më të mirë të vëmendjes dhe kapacitet për të limituar shpërqendrimin.

Dyfishon aktivitetin cerebral– Subjektet bilingual mund të përfitojnë një rritje të funksioneve konjitivë (si aftësi të mira të vëmendjes dhe multi –tasking); duke qenë se duhet të aktivizojnë më shumë se një gjuhë në të njëjtën kohë, duhet të monitorojnë vazhdimisht se çfarë termash dhe fjalësh duhet të përdorin. Ky kalim i vazhdueshëm nga një gjuhë në tjetrën sjell avantazh për mendjen.

Jep një vizion të ri mbi botën– Të mësosh një gjuhë të re mund të ndryshojë tërësisht kuptimin mbi botën. Të mësuarit e japonishtes psh, gjuhë në të cilën ka terma të ndryshëm për ngjyrën blu të errët dhe blu të lehtë, bën të mundur që truri ta perceptojë ngjyrën në mënyra të ndryshme.

Përmirëson gjuhën amtare. Që nga moment kur mësimi i një gjuhe të dytë rrit përqendrimin mbi rregullat abstrakte dhe strukturën e gjuhës edhe gjuha mëmë arrin të ketë përfitime. Në këtë pikë ashtu si thotë dhe Geoffrey Willans: “Nuk mund të kuptohet një gjuhë tërësisht nëse nuk njohim të paktën dy gjuhë të tjera”. /atsh