Në Kosovë do të dënohen ata që mbajnë kafshët e mbyllura gjatë gjithë kohës

Çdo vepër që identifikohet si maltretim ndaj kafshëve shtëpiake apo edhe të rrugës konsiderohet si vepër penale dhe do të ndëshkohet me gjobë apo edhe me burgim.

Kështu ka paralajmëruar Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve, i cili duke cituar kodin penal të Kosovës  paralajmëron se keqtrajtim nënkupton ‘veprimin apo mos veprimin me të cilin kafshës i shkaktohet vuajtje, dhimbje apo shqetësime të rënda të cilët në shkallën dhe rrethanat në të cilat paraqiten janë të tepruara dhe të panevojshme’.

“Sipas paragrafit 3. Kushdo që organizon, financon ose është nikoqir i luftës ndërmjet kafshëve të llojeve te njëjta po të ndryshme ose organizon apo merr pjesë në bast në këto luftëra, dënohet me gjobë ose burgim deri në një vit”, thekson ky fondacion.

Vuajtjet apo edhe shqetësimet e rënda shkaktohen edhe nga mbajtja e kafshës për një kohë të gjatë lidhur apo të mbyllur (qenit në të shumtën e rasteve), duke mos e lejuar lëvizjen e lirë të qenit apo kafshëve të tjera.