Miratohet planin i punës së Zyrës për Luginën e Preshevës për vitin 2021

Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës, ka miratuar planin e punës së Zyrës për Luginën e Preshevës, për periudhën fillestare dymbëdhjetë mujore janar – dhjetor 2021.

Aktivitetet kryesore që Zyra për Luginën e Preshevës do t’i realizojë janë implementim i përgjegjësive të dhëna me vendimin për themelimin e saj, të mbështetura në nevojat e popullsisë shqiptare në Luginë dhe të elaboruara në një dokument si pjesë esenciale e programit të punës, për 12-mujorin e parë. (linku i dokumentit në fund të komunikatës)

Ju rikujtojmë se Qeveria e Republikës së Kosovës më 28 shtator 2020, ka themeluar “Zyrën për Ofrimin e Asistencës ndaj Qytetarëve të Luginës së Preshevës” .

Sipas këtij vendimi, Zyra për Luginën e Preshevës do të ketë përgjegjësinë që të ndërmarrë dhe koordinojë të gjitha veprimet institucionale, nën mbikëqyrjen e Zyrës së Kryeministrit, në fushën e arsimit, kulturës, ekonomisë si dhe në fusha të tjera që dalin si nevojë e kohës.

Për më shumë informacione rreth planit të punës së Zyrës për Luginën e Preshevës për vitin 2021, klikoni në këtë link.