Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia sqaron se kur shërohet një pacient nga COVID -19

Nga ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia

Për informim korrekt, dhe këtë e kam cekur edhe në njoftimin paraprak, nevojitet edhe testi kontrollues për të vërtetuar nëse është shëruar apo jo pacienti.

Pra, për të konstatuar shërimin e një pacienti me COVID-19, nevojiten të bëhen 2(dy) testime dhe nëse dalin negative, mund të konstatojmë se pacienti është shëruar.

Të gjithë qytetarët do të njoftohen në kohë reale, ashtu sikur kemi bërë deri sot.

Ju faleminderit për mirëkuptim!