Mbeturinat hudhni në shporta mbeturinash, jo në rrjeta të kanalizimeve!

Nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a

Pastrimi i pusetave, zhbllokimi i kanalizimit, siguria rreth pusetave, nuk ndalon në asnjë moment nga ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit.
Intervenohet çdo ditë , në shumë zona të shërbimit dhe në shumë raste.
Në rrjet hudhen mbeturina të ndryshme, të lengëta e të ngurta.
Pastaj intervenimet në zhbllokimin e kanalizimeve sa shkojnë e vështirësohen.
Të nderuar konsumatorë, mbeturinat hudhni në shporta mbeturinash, jo në rrjeta të kanalizimeve!