Lum Zhaveli përfaqësoi sportistët tanë në Forumin më të madh Ndërkombëtar të Sportistëve

Notari që garoi në Lojërat Olimpike Rio 2016, Lum Zhaveli, ka përfaqësuar sportistët e Kosovës në Forumin më të madh Ndërkombëtar të Sportistëve, të organizuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.

Në Forumin e 9-të të mbajtur për tri ditë në Lozanë të Zvicrës, u diskutuan çështje të ndryshme për sportistët, derisa u dhanë propozime konkrete për të rritur mbështetjen e sportistëve në të gjitha nivelet.

“Ishte nder për mua që t’i përfaqësojë sportistët e Kosovës në një forum të tillë, ku kishim mundësi të shkëmbenim përvoja të ndryshme”, deklaroi Zhaveli.

Pjesëmarrës në Forum ishin rreth 350 sportistë të Komiteteve Olimpike Kombëtare, Federatave Sportive, si dhe organizatave të ndryshe.

Ndër temat e shumta që u diskutuan ishin: Forcimi i përfaqësimit të sportistëve, forcimi i modelit të financimit të nga Solidariteti Olimpik, forcimi i mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare për komisionet e sportistëve në KO, mbrojtja e sportistëve të pastër dhe lufta kundër dopingut, fokusi në shëndetin mendor të sportistëve, ftesa që sportistët të jenë ambasadorë të Lëvizjes Olimpike etj.