Libri më i vjetër në botë i lutjeve hebraisht

Libri i gjetur përmban 50 faqe dhe gjuha e përdorur është e ngjashme me anglishten e vjetër.

Libri i lutjve është i ndarë në 6 seksione, në të cilat trajtohen tema të ndryshme, duke u përfshirë edhe “Fundin e Kohës” (End Times).

Seksioni i parë prej 6 të tillave, përmban 100 bekime në gjuhën hebraike.

Gjithashtu, ky libër është në ngjyrë bezhë, 10 centimetra i gjerë dhe 11 centimetra gjatë