Kosova, papunësinë më të lartë dhe varfërinë më të madhe në Evropë

Nga Ibrahim Berisha, sociolog

Kosova, 1.8 milionë banorë, me GDP më të ulët, papunësinë më të lartë dhe varfërinë më të madhe në Evropë, e para në botë me të vdekur në një milion banorë nga COVID-19. Po edhe me lavdet dhe marrëzitë më ekskluzive të qeveritarëve dhe paralmentarëve në Evropë.