Këpucët – poezi nga Primo Shllaku

Këpucët

Më vrisnin kur ishin të reja

Tashti që kamba i ka ba për vete, jane vjetrue.

Ishte nji çast veç, kur s’më vrisnin fort e s’ishin të vjetra fort.

1987