Ironizohet me llogon e Pavarësisë së Kosovës

Fillimisht, logoja zyrtare ishte kritikuar nga aktivistë të ndryshëm me arsyetimin se është diskriminuese.

Në faqen Image of Kosovo është publikuar një dizajn me motive të flamurit të Kosovës, në të cilin është shkruar “11 vjet në pauzë”.

​ Llogoja e 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës ishte kritikuar që nga fillimi, e si të tillë, shumë pëfaqësues të shoqërisë civile e kishin modifikuar atë.