Impianti per trajtimin e ujerave te zeza ne vise rurale

Më shumë se 1000 banorë të fshatit Kramovik përfitojnë nga impianti për trajtimin e ujërave të zeza Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) përuroi sot, në fshatin Kramovik, Komuna e Rahovecit, impiantin për trajtimin e ujërave të zeza në vise rurale. Impianti do të trajtojë ujërat e zeza të rreth 1100 banorëve të Kramovikut duke reduktuar për 90 për qind ndotjen dhe duke bërë të mundur që uji i shkarkuar të jetë në përputhje me standardet për trajtimin që shpien në mbrojtjen e lumit Drin dhe përmirësimin e mjedisit të degraduar rëndë.
Fatmir Matoshi, Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i cili ishte i pranishëm në inaugurim theksoi rëndësinë e projektit dhe falënderoi për bashkëpunimin e ngushtë mes instituciomeve dhe donatorëve në fushën e mjedisit.
Ministri Matoshi gjithashtu potencoi se ky impiant është i pari i këtij lloji në Kosovë e me rëndësi të posaçme në mbrojtjen e florës dhe faunës në këtë vend. Ulrika Richardson, Koordinatore e OKB-së për Zhvillim dhe Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së me këtë rast u shpreh: “Uji i pastër dhe lehtë i qasshëm është një ndër aspektet më kryesore për një botë në të cilën duam të jetojmë.
Cilësia e dobët e ujit dhe kanalizimi joadekuat ndikojnë negativisht në sigurinë e ushqimit, zgjedhjet që na ofrohen dhe mundësitë e tjera për familjet në mbarë botën.
Kjo është arsyeja pse impianti për trajtimit e ujërave të zeza në Kramovik është shumë i rëndësishëm dhe një shembull i shkëlqyer i përpjekjeve për të mbrojtur ujërat tona. Me këtë rast dua të falënderoj të gjithë për kontributin e tyre e sidomos GEF-in për financimin e tyre bujar që e bëri këtë projekt të mundshëm”.
Smajl Latifi, kryetar i komunës së Rahovecit vuri në pah rëndësinë e impiantit i cili u përurua sot pasiqë 66 përqind të shtëpive do të kyçen në këtë sistem me shpresë që ky projekt të përsëritet edhe ne lokacione tjera. Impianti është pjesë e projektit të financuar nga GEF-i “Mundësimi i Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore në Pellgun e Zgjeruar të Lumit Drin”, i implementuar si një aktivitet që demonstron si mund të mbrohet cilësia e ujit e lumit Drin përmes teknologjive inovative dhe me çmim të volitshëm, sidomos në zonat ku nuk ka qasje në impiante urbane për trajtimit e ujërave të zeza.
Në emër të fshatit Kramovik, Jemin Thaçi falënderoi të gjithë të përfshirët për përmirësimin e jetës së fshatarëve që vuajtën me vite të tëra nga ujërat e ndotura. Gjithashtu i pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe Rizah Hajdari nga GWPmed i cili vlerësoi lartë punën e palodhshme të ministrisë, komunës dhe komunitetit në realizimin e këtij projekti. ”Mundësimi i Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore në Pellgun e Zgjeruar të Lumit Drin” është projekt rajonal dhe përfshinë Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë, Kosovën dhe Greqinë.
Projekti implementohet nga UNDP dhe ekzekutohet nga GWPmed, në bashkëpunim me UNECE. Kontribut të rëndësishëm për këtë projekt demonstrues në Kramovik, i cili kap një vlerë të përgjithshme prej 125,000 Euro, kanë dhënë edhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Komuna e Rahovecit si dhe komuniteti i fshatit Kramovik.