Dita Botërore për parandalimin e shfrytëzmit të mjedisit në luftë

Në botë, me 6 nëntor shënohet Dita Botërore për parandalimin e shfrytëzimit të mjedisit në luftë dhe konflikt të armatosur.

Më 5 nëntor të vitit 2001, është miratuar një rezolutë nga OKB,  ku për qëllim ka që të edukojë njerëzit mbi dëmet e shkaktuara për mjedisin dhe luftërat dhe konfliktet e armatosura.

Deri më tani është diskutuar më pak për rëndësinë e luftës në mjedis, pasi që gjithmonë  më shumë rëndësi kanë pasur ushtarët apo civilët e vdekur. Ambienti ka qenë gjithmonë një viktimë “e heshtur” e luftës.

Për shkak të teknologjisë së re, nivelet e larta të uraniumit të përdorura në bomba dhe mjedis tjetër të armëve është në rrezik më shumë se kurrë. Dëmi i bërë në mjedis, për shkak të luftës ka efekt të gjatë të qëndrueshme i cila shkatërron burime natyrore dhe ekosisteme. Shëndeti dhe mirëqenia e qytetarit janë në rrezik më shumë se kurrë, që është arsyeja pse kjo ditë shënohet në gjithë globin për të edukuar njerëzit në lidhje me dëmet e luftës në mjedis.