Ambasada e Republikës së Kosovës në Vjenë, njofton lidhur me Hyrjet/ Daljet në Republikën e Austrisë dhe Republikën e Kosovës

Qeveria e Republikës së Austrisë me datë 1 korrik 2020 gjatë një konference për media ka marrë vendim si vijon:

– Austria zyrtarisht ka paraljmëruar dhe rekomanduar shtetasit e saj që të mos udhëtojnë në shtetet e Ballkanit Perendimor duke u bazuar në rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19.

– Hyrja në shtetin e Austrisë nga Republika e Kosovës mund të ndodhë vetëm me anë të dëshmisë së testit jo më i vjetër se 4 ditë që rezulton të jetë negativ nga COVID-19 ose me deklarim për vetizolim 14 ditë.
– Hyrja në Republikën e Austrisë vlenë vetëm për personat që kanë vendbanim/lejeqëndrim në Austri.

– Kalimi Transit nëpërmjet Austrisë është i mundur vetëm nëse nuk ndalohet në territorin e Republikës së Austrisë.

Hyrja në Republikën e Kosovës:

Aktualisht rregullorja për hyrje në Republikën e Kosovës rekomandon, që çdo qytetar të ketë dëshminë që rezulton negativ nga COVID -19, por kjo dëshmi nuk është e obliguar!

Me respekt

Ambasada e Kosovës në Vjenë